en
Versenyszabályzat

Versenyszabályzat

2015.11.25.

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézete a Modern Geográfus Alapítvánnyal, a Magyar Földrajzi Társasággal és a Földrajztanárok Egyletével közösen hirdeti meg a Hungarian Geographical Contest (továbbiakban: HunGeoContest) elnevezésű angol nyelvű, földrajzi tanulmányi versenyt. A verseny anyagi forrásait az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja.

 

1. A verseny célja

 

2. A versenyen való részvétel feltételei

 

3. A jelentkezés módja

Elfelejtett jelige esetén a szervezők privát üzenetben vagy személyesen tájékoztatják a versenyzőt a jelentkezési lapon megadott jeligéjéről.

 

4. A verseny fordulói

A verseny három egyéni fordulóból áll. Az első forduló online, a második forduló írásbeli, a harmadik döntő forduló terep, írásbeli, multimédia és szóbeli feladatok megoldásából áll.

 

4/1. Online forduló

Az első fordulóban online elérhető, angol nyelvű feladatlap kitöltése a versenyfeladat.

Az online feladatlap kitöltésére a 3/a. pontban megadott honlapon keresztül, a honlapon megadott intervallumon belül kerül sor.

A feladatlap a megadott határidőn belül több alkalommal megnyitható, kitöltése folytatható, javítható.

A feladatlapot a jelentkezők direkt e-mailben is megkapják. A feladatlapon fel kell tüntetni a regisztrációkor megadott jeligét, ezért a regisztrációnak meg kell előznie az online feladatlap kitöltését. A nem azonosítható jeligével beküldött online feladatlapok a versenyből kizárhatók.

 

4/2. Írásbeli forduló

Az előző évek nemzetközi versenyeinek feladatsorai az alábbi linken érhetőek el:http://www.geoolympiad.org/fass/geoolympiad/previous.shtml

Az iGeo-n meghirdetett témakörök azok, amelyekre a verseny feladatai is épülnek. A magyarországi verseny fordulóiban a feladatok az alábbi témakörökhöz kapcsolódhatnak:

 1. Éghajlat és klímaváltozás
 2. Természeti veszélyforrások
 3. Természeti erőforrások és hasznosításuk
 4. Környezetvédelem és fenntartható fejlődés
 5. Földhasználat, tájhasznosítás
 6. Agrárföldrajz, élelmezési problémák
 7. Népesség, népességváltozás
 8. Gazdaságföldrajz, globalizáció
 9. Területfejlesztés és területi egyenlőtlenségek
 10. Urbanisztika, várostervezés, -rehabilitáció, -rekonstrukció
 11. Turizmus
 12. Kulturális földrajz/regionális identitás

 

A versenyen étel és ital fogyasztása megengedett. A termet elhagyni csak az egyik felügyelő kíséretében lehetséges. A teremből a versenyzőknek feladatlapot kivinni tilos.

Az írásbeli fordulón atlasz, térkép, szótár, illetve bármilyen elektronikus eszköz (pl. mobiltelefon, tablet) használata tilos. A meg nem engedett eszközök használata, vagy arra irányuló kísérlet a versenyző azonnali kizárást vonja maga után.

Az írásbeli feladat megoldására 180 perc áll a versenyzők rendelkezésére.

 

4/3. Döntő – kétnapos, terepi és szóbeli feladatok

b.1. Terepi forduló: a kétnapos verseny első napján a diákok egy terepi feladatban vesznek részt, amely során egy, a szervezők által kiválasztott területegységet járnak be, térképeznek fel, és a nap második részében, a területhez kapcsolódó feladatokat oldanak meg. A terepi nap az iGeoFieldworkExercise fordulójának mintájára szerveződik.

A terepi feladat elvégzése külön kerül értékelésre, eredményei a végső sorrendbe 30%-os súllyal számítanak bele, annak eredményeit a szóbeli forduló eredményeivel összesítve tesszük közzé az eredményhirdetésekor.

b.2. Multimédiás feladat: egy mintegy 30 perces feladatblokk, amelynek során a versenyzők monitorra vetített képek, videók vagy hanganyagok kapcsán feleletválasztós teszt kérdéseire válaszolnak. A multimédia teszt eredményei a végeredménybe 10%-os súllyal számítanak bele.

b.3. Szóbeli forduló: két részből, részfeladatból áll. 1. rész: a diákok internet segítségével elkészítenek egy ppt-s előadást a megadott témakörből. A felkészülésre 20 perc áll rendelkezésükre, az előadásra pedig 5 perc. Az előadás kapcsán a zsűri kérdéseket fogalmazhat meg. (A szervezők a feladathoz internetkapcsolattal rendelkező laptopokat biztosítanak.)

A döntő fordulón a prezentációt és a rövid feleletet zsűri értékeli. A zsűri tagjait a rendező szervezetek delegálják.

A szóbeli feladatokra adott pontszámok összesen 30%-os súllyal jelennek meg a végeredményben.

Terepi feladat: toll, ceruza, színes ceruza, radír, számológép, vonalzó, körző, íróalátét.

Szóbeli forduló: toll, ceruza (papírt, laptopot, internetkapcsolatot a szervezők biztosítanak).

(Írásbeli forduló százalékban számított eredménye) × 30

(Terepi forduló százalékban számított eredménye) × 30

(Multimédia teszt százalékban számított eredménye) × 10

+ (Szóbeli feladatok százalékban számolt eredménye) × 30

Összes elérhető pontszám 100 pont

A döntőben két vagy több versenyző pontegyenlősége esetén az írásbeli fordulóban megszerzett pontszám és az ottani sorrend dönt a végső sorrendről. Amennyiben két versenyző a második fordulóban is egyenlő pontszámot ér el, az első, online feladatlap pontszáma állapítja meg a végső sorrendet.

 

5. A verseny alapirodalma:

A forgalomban levő – nemzeti és angol nyelvű – középiskolai földrajzi tankönyvek, valamint a verseny honlapján megadott elektronikus hozzáférésű információs bázisok.

Javasolt irodalom: Hagett, P.: Geography. A Global Synthesis. 2001.

A korábbi évek iGeo versenyeinek feladatsorai:

http://www.geoolympiad.org/fass/geoolympiad/previous.shtml

A HunGeoContest verseny korábbi, írásbeli feladatlapjai a versenyarchívum menüpont alatt találhatóak:http://ngm.nationalgeographic.com/

 

További ajánlott könyvek:

Nagle, G. (2000): Advanced Geography. Oxford: Oxford University Press.

Waugh, D. and Bushell, T. (2002): New Key Geographyfor GCSE. Cheltenham: Nelson Thornes.

Christopherson, R. (2003):Geosystems: An Introductiontophysicalgeography. Prentice Hall.

Waugh, D. (2009):Geography – An Integratedapproach. Nelson Thornes.

 

6. Díjazás

A döntőben a legjobb tíz eredményt elért tanuló és felkészítő tanáraik oklevélben és tárgyjutalomban részesülnek.

Emellett még az első három helyezett, illetve az első helyezett felkészítő tanára egyéves tagságot nyer a Magyar Földrajzi Társaságba, valamint az ezzel járó egyéves Földgömb előfizetéshez is hozzájut.

A döntőben résztvevő összes versenyző és felkészítő tanáraik további tárgyjutalmakban részesülnek.

Az első négy magyarországi helyezett képviselheti hazánkat az évente megrendezésre kerülő Nemzetközi Földrajzi Olimpián (iGeo).

 

7. Az iGeo-ra való kiutazás feltételei

 

8. Kapcsolat

Honlap: www.hungeocontest.org

Facebook: https://www.facebook.com/hungeocontest

 

A versennyel kapcsolatos további információ:

Honlap: www.hungeocontest.org

E-mail: hungeocontest@gmail.com

 

A verseny rendezőjének neve, címe, elérhetősége:

Modern Geográfus Alapítvány

Dr. Jónás-Berki Mónika titkár

Levelezési cím: PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet,

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Email: moderngeografus@gmail.com

printer

Támogatóink

Támogatóink