en
Versenykiírás (2021/2022)

Versenykiírás (2021/2022)

2013.07.03.

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézete (PTE TTK FFI) és a Modern Geográfus Alapítvány (MGA) a Magyar Földrajzi Társaság (MFT) támogatásával a 2021/2022. tanévre meghirdeti az Angol nyelvű, földrajzi tanulmányi versenyt (HungarianGeographical Contest). A rendezvény feletti szakmai felügyeletet a fenti szervezetek látják el, ők delegálnak tagokat a zsűribe is.

 

A verseny célja:

Ösztönözni a földrajz iránti érdeklődést, támogatni azon tanulókat, akik a társadalom- és/vagy természetföldrajz területén kiemelkedő ismeretekkel rendelkeznek, ezzel is hozzájárulva a földrajz presztízsének növeléséhez a középiskolások körében. A verseny további célkitűzése az International Geographic Union (IGU) által – 2012-től évente – megrendezésre kerülő Nemzetközi Földrajzi Olimpián (iGeo) résztvevő magyar csapat tagjainak kiválasztása.

 

A verseny pedagógiai célja:

A verseny célja a Nemzeti Alaptantervvel (NAT) összhangban a környezeti nevelés és felelősségtudat erősítése, illetve ezzel összefüggésben a földrajz, mint tudomány és mint tantárgy népszerűsítése. Ezen túlmenően a tanulók földrajzi ismereteinek bővítése – a Nemzetközi Földrajzi Olimpia szellemében korszerű és gyakorlatias tudás átadása –, valamint a nemzetközi megmérettetés lehetősége, illetve a szakmai idegennyelv-ismeret fejlesztése.

 

A verseny résztvevői:

Mindazon (magyarországi) középfokú oktatási intézményben tanuló diákok (állampolgárságuktól függetlenül), akik a jelentkezéskor 16-19 évesek és 2022. június 30-ig nem töltik be a 20. életévüket. A 16. életévüket be nem töltő tanulók is részt vehetnek a versenyen, ugyanakkor a nemzetközi verseny szabályzatának korlátozása miatt győzelmük, illetve helyezésük esetén sem kerülhetnek be a kiutazó nemzeti válogatottba. Ugyancsak részt vehetnek nem magyarországi intézményekben tanuló diákok is, de ők a nemzetközi szabályok szerint szintén nem képviselhetik Magyarországot a világversenyen.

 

A verseny menete:

A verseny feladatainak nyelve az angol. A verseny első fordulója online módon zajlik, a második írásbeli, míg a döntő egy gyakorlati és szóbeli megmérettetés. A versennyel kapcsolatos kommunikáció magyarul történik.

 

1. forduló: Online forduló 

Időpont: 2021. október 11. – november 5.

Helyszín: Otthoni forduló

A verseny első fordulójában komplex, természet- és társadalomföldrajzhoz kapcsolódó kérdéseket tartalmazó online feladatlapot kell kitölteni. Elsődleges célja, hogy megismertesse a jelentkezőket a verseny néhány feladatával és gondolkodásmódjával. Az online fordulóban minden diák részt vehet, aki a versenyre regisztrált.

A feladatlap kitöltéséhez számítógép és internet-kapcsolat szükséges. A feladatlap kitöltése mintegy másfél-két órát vesz igénybe, a kitöltés a fent megadott időszak alatt bármikor megkezdhető, a mentés gombbal megszakítható és később újrakezdhető. A feladatlap véglegesítése/beküldése a forduló záró időpontja (2021. november 5. 22:00 óra) előtt meg kell történjen, különben a feladatlap és a forduló érvénytelen. A feladatlapot, illetve a hozzá kapcsolódó útmutatót a verseny honlapján (hungecontest.org) tesszük közre. 

A második fordulóba jutott tanulók legkésőbb 2021. november 20-ig elektronikus úton kapnak értesítést eredményükről.

 

2. forduló: Írásbeli forduló

Időpont: 2021. december 4. (szombat)

FIGYELEM! Az írásbeli forduló időpontját a Covid-19 járványhullám alakulása miatt elhalasztottuk.

Új időpont: 2022. február 12. (szombat)

Helyszín: Pécs (PTE TTK FFI) és Budapest, valamint megfelelő számú jelentkező esetén további vidéki helyszínek. A pontos helyszínekről a szervezők a második fordulóba jutott versenyzők számának és területi megoszlásának ismeretében határoznak, és arról a versenyzőket az online forduló lezárását követően tájékoztatják. 

 

Ebben a fordulóban komplex, természet- és társadalomföldrajzhoz egyaránt kapcsolódó feladatlapot kell megoldani, amely az iGeoWrittenResponse Test-jének struktúrájára és feladattípusaira épül, valamint a meglévő földrajzi ismeretek hatékony alkalmazását igényli. Az írásbeli megmérettetésen mindazon tanulók részt vehetnek, akik az első fordulót sikerrel teljesítették (legfeljebb 60 fő).

A fordulóval kapcsolatosan felmerülő utazási, szállási és étkezési költségek a versenyzőket terhelik.

Az írásbeli eredménye alapján döntőbe jutott tanulókat 2022. február 28-ig elektronikus úton értesítjük. Az eredményeket a verseny honlapján is közzétesszük.

 

3. forduló: Döntő

Időpont: 2022. április 8-9. (péntek – szombat)

Helyszín: Pécs (PTE TTK FFI)

A kétnapos döntőben a második (írásbeli) forduló legjobb tíz helyezettje vesz részt (pontegyenlőség esetén az online forduló eredménye dönt). A döntő feladatai jelentős részben az iGeo versenytematikáját követik. A döntő során a diákoknak gyakorlati (terepi), számítógépes laborban multimédia, valamint szóbeli (prezentációkészítés, megadott témakör előadása) feladatokat kell megoldaniuk. A döntő résztvevőinek szállásáról és étkezéséről a verseny szervezői gondoskodnak, az utazási költségek ugyanakkor a résztvevőket terhelik.

A versenyeredmények közzététele: 2022. április 9-én, a döntő második napján, a helyszínen eredményhirdetés, valamint a verseny weboldalán kerülnek nyilvánosságra.

 

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos megjegyzések

A verseny szervezői számára kiemelten fontos a versenyzők egészségének megőrzése. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kísérik a hazai és a nemzetközi járványhelyzet alakulását, követik és maximálisan érvényesítik Magyarország Kormányának ajánlásait, rendszeresen konzultációt folytatnak a Pécsi Tudományegyetem virológus szakértőivel annak érdekében, hogy a verseny a lehető legbiztonságosabb módon lebonyolítható legyen. Éppen azért, a fent vázolt menetrend csak abban az esetben érvényes, amennyiben az írásbeli, illetve a szóbeli döntő tervezett idején az aktuális járványügyi helyzet, a szabályok és ajánlások ezt megengedik, illetve észszerűvé teszik. A szervezők ennek kapcsán fenntarják a jogot, hogy a lebonyolítás rendjén változtassanak, olyan megoldásokat keresve, amelyek fenntartják a verseny színvonalát és minimalizálják a résztvevők kockázatát. A szervezők kompetenciáján kívül esik, hogy az IGU Nemzetközi Földrajzi Olimpiája megrendezésre kerül-e 2022 nyarán.

 

Nevezés 

Határidő: 2021. november 3. 

Nevezés módja: Nevezni kizárólag elektronikus úton a http://hungeocontest.org oldalon a jelentkezési lapkitöltésével lehet.

A versenyre történő elektronikus regisztrációnak meg kell előznie az online forduló feladatlapjának kitöltését, illetve beküldését. 

Nevezési díj: A versenyen való részvétel ingyenes.

 

A verseny tartalma:

Az általános és középiskolákban feldolgozásra került tananyaghoz, illetve témákhoz, továbbá az aktuális, a földrajzhoz kapcsolódó események/összefüggések ismeretére alapulnak a kérdéskörök, mind a természet-, mind a társadalomföldrajz területéről.

A verseny tematikájában leginkább a komplex földrajzi ismeretek és képességek alkalmazására épít.

A versenyfeladatok 2021/2022-ben elsősorban az alábbi, kiemelt témakörökhöz kapcsolódnak, amelyek a nemzetközi megmérettetéshez is illeszkednek:

(http://www.geoolympiad.org/fass/geoolympiad/participation/iGeoGuidelinesForTests.pdf)

1. Éghajlat és klímaváltozás

2. Természeti veszélyforrások

3. Természeti erőforrások és hasznosításuk

4. Környezetvédelem és fenntartható fejlődés

5. Földhasználat, tájhasznosítás

6. Agrárföldrajz, élelmezési problémák

7. Népesség, népességváltozás

8. Gazdaságföldrajz, globalizáció

9. Területfejlesztés és területi egyenlőtlenségek

10. Urbanisztika, várostervezés, -rehabilitáció, -rekonstrukció

11. Turizmus

12. Kulturális földrajz/regionális identitás

A korábbi olimpiák feladatsorai elérhetőek az interneten a verseny honlapjáról indulva.

 

A verseny alapirodalma:

A forgalomban levő – nemzeti és angol nyelvű – középiskolai földrajzi tankönyvek, valamint a verseny honlapján megadott elektronikus hozzáférésű információs bázisok. Átfogó szakmai és nyelvi ismereteket ad közre: Hagett, P.: Geography. A Global Synthesis. 2001.

Tapasztalataink szerint hasznos segítséget jelentenek az alábbi tankönyvek is:

 

A verseny díjazása:

Az első négy magyarországi helyezett– akik az olimpia életkori feltételeinek is megfelelnek – képviselheti hazánkat az iGeo2022 augusztusában megrendezésre kerülő világversenyén Párizsban. A kerettagok az olimpiai szereplést megelőzően intenzív felkészítő táborban vesznek részt Pécsett (a felkészítés és a kiutazás költségeit Magyarország Kormánya fedezi). A döntőben a legjobb tíz eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik tárgyi jutalmakban részesülnek.

 

A versennyel kapcsolatos további információ:

Makkai Bernadett

E-mail: hungeocontest@gmail.com

Honlap: www.hungeocontest.org

Facebook: https://www.facebook.com/hungeocontest

A versenyzőkkel történő kommunikáció elsődlegesen elektronikus úton, e-mailben, valamint a honlapon, illetve a verseny a Facebook-profilján keresztül történik.

 

Versenyrendező neve, címe, elérhetősége:

Dr. Trócsányi András versenyigazgató

troand@gamma.ttk.pte.hu

Telefon: 0672/503-600/24487

 

Modern Geográfus Alapítvány

Dr. Jónás-Berki Mónika titkár

Levelezési cím: PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 

Email: moderngeografus@gmail.com

 

 

printer

Támogatóink

Támogatóink