Versenyszabályzat

Versenyszabályzat

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézete a Modern Geográfus Alapítvánnyal, valamint a Magyar Földrajzi Társasággal közösen hirdeti meg a Hungarian Geographical Contest (továbbiakban: HunGeoContest) elnevezésű angol nyelvű, földrajzi tanulmányi versenyt. A verseny anyagi forrásait az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja.

1. A verseny célja

a. Ösztönözni a földrajz iránti érdeklődést, növelni a földrajz hazai presztízsét, támogatni azon tanulókat, akik a társadalom- és/vagy természetföldrajz területén korosztályukból kiemelkednek, komoly tudással rendelkeznek, széleskörű ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazni tudják.

b. Az International Geographical Union (IGU) által – 2012-től évente – megrendezésre kerülő Nemzetközi Földrajzi Olimpián (International Geography Olympiad, iGeo) résztvevő magyar csapat tagjainak kiválasztása.

 

2. A versenyen való részvétel feltételei

a. A versenyre azok jelentkezhetnek, akik magyarországi köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkeznek.

b. A verseny nyelve az angol. A versenyzőkkel való kapcsolattartás nyelve magyar anyanyelvű tanulók esetében a magyar, más esetekben az angol. Az írásbeli feladatlapok kitöltéséhez, a szóbeli feladatok megoldásához magas szintű angol nyelvtudás szükséges, azonban a versenyen való részvétel nem kötött angol nyelvvizsgához.

c. A versenyzőkkel a kapcsolatot e-mailben, a jelentkezéskor megadott e-mail címen tartjuk.

d. A versenyzők állampolgárságra való tekintet nélkül jelentkezhetnek a versenyre, amennyiben teljesül rájuk a 2/a pontban szereplő feltétel.

  

3. A jelentkezés módja

a. Nevezni kizárólag a hungeocontest.org honlapon az elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és az ott megadott határidőn belül történő beküldésével lehetséges. Hiányosan kitöltött vagy határidőn túl érkező nevezést, illetve telefonon vagy egyéb úton jelzett nevezést nem áll módunkban nevezésként elfogadni. A jelentkezéssel a versenyzők elfogadják, hogy a kapcsolattartáshoz szükséges adataikat a szervezők kezelik, illetve, hogy a verseny kapcsán és annak helyszínén róluk álló- és mozgóképeket rögzíthetnek, amelyek felhasználhatók a verseny dokumentációjához és népszerűsítéséhez különböző platformokon. 

b. Jelige: a jelentkezési lapon jeligeként megadott kifejezést kell használnia a versenyzőnek a verseny fordulói során, ezt kell feltüntetni – név helyett – a feladatlapokon. A jeligét úgy kell megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző személyére, iskolájára. Az egyes fordulók eredményeinek kihirdetésekor a jeligék kerülnek közzétételre a honlapon.

Elfelejtett jelige esetén a szervezők privát üzenetben vagy személyesen tájékoztatják a versenyzőt a jelentkezési lapon megadott jeligéjéről.

c. Az első fordulóra a jelentkezők létszámában nincs korlátozás.  

d. Az első forduló eredményéről a jelentkezők a forduló lezártát követő 15 munkanapon belül az általuk a jelentkezési lapon megadott e-mailcímre megküldött értesítést kapnak.

e. Az első fordulóból a legjobb 60 eredményt elérő jelentkező jut tovább.

f. A harmadik fordulóra a második forduló legjobb 10 helyezettje jut tovább.

 

4. A verseny fordulói

A verseny három egyéni fordulóból áll. Az első forduló online, a második forduló írásbeli, a harmadik döntő forduló terep, írásbeli, multimédia és szóbeli feladatok megoldásából áll.

 

4/1. Online forduló

Az első fordulóban online elérhető, angol nyelvű feladatlap kitöltése a versenyfeladat.

Az online feladatlap kitöltésére a 3/a. pontban megadott honlapon keresztül, a honlapon megadott intervallumon belül kerül sor.

A feladatlap a megadott határidőn belül több alkalommal megnyitható, kitöltése folytatható, javítható.

A feladatlapot a jelentkezők  direkt e-mailben is megkapják. A feladatlapon fel kell tüntetni a regisztrációkor megadott jeligét, ezért a regisztrációnak meg kell előznie az online feladatlap kitöltését. A nem azonosítható jeligével beküldött online feladatlapok a versenyből kizárhatók.

Típusa:. A feladatok naprakész és komplex földrajzi ismereteket követelnek meg, természet- és társadalomföldrajzhoz kapcsolódó kérdéseket egyaránt tartalmaznak. 

A feladatlap kitöltéséhez bármilyen segítség használható, azonban kitöltéséhez számítógép és internetkapcsolat szükséges.

 

4/2. Írásbeli forduló

a. Helyszíne: Pécs. Amennyiben a második fordulóba továbbjutók lakóhelye vagy tanulmányainak helye ezt indokolja, a szervezők döntése alapján egyéb helyszínen is sor kerülhet írásbeli fordulóra. Amennyiben a szervezők több helyszínt is megadnak, a második fordulóba továbbjutott versenyző az írásbeli forduló helyszínét megválaszthatja. A helyszíneket és a fordulók időpontját a szervezők a 3/a. pontban meghatározott honlapon teszik közzé. A felmerülő utazási, szállás- és étkezési költségek a második fordulóban a versenyzőt terhelik.

b. Típusa: az iGeo Written Response Test-jének szerkezetére, feladataira épülő , természet- és társadalomföldrajzi feladatokat megközelítőleg egyenlő arányban tartalmazó feladatsor, melyben az egyes témakörökön belül az egyszerű feleletválasztós kérdések után fokozatosan összetettebb kérdések következnek, egészen az esszé jellegű feladatokig. 

Az előző évek nemzetközi versenyeinek feladatsorai az alábbi linken érhetőek el: http://www.geoolympiad.org/fass/geoolympiad/previous.shtml

Az iGeo-n meghirdetett témakörök azok, amelyekre a verseny feladatai is épülnek. A magyarországi verseny fordulóiban a feladatok az alábbi témakörökhöz kapcsolódhatnak:

1. Éghajlat és klímaváltozás

2. Természeti veszélyforrások

3. Természeti erőforrások és hasznosításuk

4. Környezetvédelem és fenntartható fejlődés

5. Földhasználat, tájhasznosítás

6. Agrárföldrajz, élelmezési problémák

7. Népesség, népességváltozás

8. Gazdaságföldrajz, globalizáció

9. Területfejlesztés és területi egyenlőtlenségek

10. Urbanisztika, várostervezés, -rehabilitáció, -rekonstrukció

11. Turizmus

12. Kulturális földrajz/regionális identitás

 

c. Az írásbeli fordulón az alábbi eszközöket használhatják a versenyzők: toll, ceruza, színes ceruza, radír, számológép, vonalzó.

A versenyen étel és ital fogyasztása megengedett. A termet elhagyni csak az egyik felügyelő kíséretében lehetséges. A teremből a versenyzőknek feladatlapot kivinni tilos. 

Az írásbeli fordulón atlasz, térkép, szótár, illetve bármilyen elektronikus eszköz (pl. mobiltelefon, tablet) használata tilos. A meg nem engedett eszközök használata, vagy arra irányuló kísérlet a versenyző azonnali kizárást vonja maga után.

 

Az írásbeli feladat megoldására 180 perc áll a versenyzők rendelkezésére.

d. Továbbjutók: Az írásbeli forduló első 10 helyezettje jut be a döntőbe. Az eredmények az írásbeli forduló után legkésőbb 45 nappal kerülnek kihirdetésre. A döntőbe jutott tanulókat elektronikus úton (e-mailben és a honlapon történő közzététellel) értesítjük.

e. Az írásbeli forduló eredménye 30%-os súllyal szerepel a végső pontszámban a döntőben.  

 

4/3. Döntő – kétnapos, terepi és szóbeli feladatok

a. Helyszíne: Pécs

b. Típusa: terepi, multimédiás és szóbeli forduló

b.1. Terepi forduló: a kétnapos verseny első napján a diákok egy terepi feladatban vesznek részt, amely során egy, a szervezők által kiválasztott területegységet járnak be, térképeznek fel, és a nap második részében, a területhez kapcsolódó feladatokat oldanak meg. A terepi nap az iGeo Fieldwork Exercise fordulójának mintájára szerveződik.

A terepi feladat elvégzése külön kerül értékelésre, eredményei a végső sorrendbe 30%-os súllyal számítanak bele, annak eredményeit a szóbeli forduló eredményeivel összesítve tesszük közzé az eredményhirdetésekor.

b.2. Multimédiás feladat: egy mintegy 30 perces feladatblokk, amelynek során a versenyzők monitorra vetített képek, videók vagy hanganyagok kapcsán feleletválasztós teszt kérdéseire válaszolnak. A multimédia teszt eredményei a végeredménybe 10%-os súllyal számítanak bele.

b.3. Szóbeli forduló: két részből, részfeladatból áll.  1. rész: a diákok internet segítségével elkészítenek egy ppt-s előadást a megadott témakörből. A felkészülésre 20 perc áll rendelkezésükre, az előadásra pedig 5 perc. Az előadás kapcsán a zsűri kérdéseket fogalmazhat meg. (A szervezők a feladathoz internetkapcsolattal rendelkező laptopokat biztosítanak.)

2. rész: Irányított szakmai beszélgetés, amelyet egy adott, iGeo témaköreihez kapcsolódó földrajzi probléma kapcsán a zsűri folytat a hallgatóval.

A döntő fordulón a prezentációt és a rövid feleletet zsűri értékeli. A zsűri tagjait a rendező szervezetek delegálják.

A szóbeli feladatokra adott pontszámok összesen 30%-os súllyal jelennek meg a végeredményben.

c. A versenyen használható eszközök:

Terepi feladat: toll, ceruza, színes ceruza, radír, számológép, vonalzó, körző, íróalátét.

Szóbeli forduló: toll, ceruza (papírt, laptopot, internetkapcsolatot a szervezők biztosítanak).

d.

A döntő végső pontszámát az alábbiak szerint kalkuláljuk ki:

                                (Írásbeli forduló százalékban számított eredménye)        × 30

                                (Terepi forduló százalékban számított eredménye)          × 30

                                (Multimédia teszt százalékban számított eredménye)      × 10

                            + (Szóbeli feladatok százalékban számolt eredménye)        × 30

                                Összes elérhető pontszám                                                  100 pont

A döntőben két vagy több versenyző pontegyenlősége esetén az írásbeli fordulóban megszerzett pontszám és az ottani sorrend dönt a végső sorrendről. Amennyiben két versenyző a második fordulóban is egyenlő pontszámot ér el, az első, online feladatlap pontszáma állapítja meg a végső sorrendet.

e. A verseny első négy helyezettje képviselheti Magyarországot az iGeo-n, de a csapatnak automatikusan tagja az a versenyző, aki az iGeo megelőző kiírásában a nemzetközi versenyen aranyérmet szerzett, és megfelel az iGeo nevezési feltételeinek.

Az első négy helyezett bármely tagjának bármilyen oknál fogva történő kiesése esetén a póttag a sorrendben következő helyezett lesz, abban az esetben, amennyiben az iGeo első versenynapja előtt 45 nappal kiderül a csere szükségessége.

 

f. A versenyzők szállásának és étkezésének költségeiről a döntő időtartama alatt a szervezők gondoskodnak. Amennyiben az adott évben a verseny megrendezésére rendelkezésre álló források ezt lehetővé teszik, diákonként egy kísérő (tanár vagy szülő) szállását és ellátását is a rendezők fizetik.

A versenyen a kísérők jogosultak megismerni – utólag – a terepi feladatlapot és a multimédia tesztet is. A kísérők jogosultak meghallgatni az általuk kísért versenyző szereplését a szóbeli fordulóban. Az iGeo által meghirdetett irányelvek figyelembevételével sem a versenyzők, sem kísérőik nem jogosultak utólag a saját, vagy más versenyzők feladatlapjainak megtekintésére.

 

 

5. A verseny alapirodalma:

A forgalomban levő – nemzeti és angol nyelvű – középiskolai földrajzi tankönyvek, valamint a verseny honlapján megadott elektronikus hozzáférésű információs bázisok.

 

Javasolt irodalom: Hagett, P.: Geography. A Global Synthesis. 2001.

A korábbi évek iGeo versenyeinek feladatsorai: http://www.geoolympiad.org/fass/geoolympiad/previous.shtml 

A HunGeoContest verseny korábbi, írásbeli feladatlapjai a versenyarchívum menüpont alatt találhatóak: http://ngm.nationalgeographic.com/

 

További ajánlott könyvek:

Nagle, G. (2000): Advanced Geography. Oxford: Oxford University Press.

Waugh, D. and Bushell, T. (2002): New Key Geography for GCSE. Cheltenham: Nelson Thornes.

Christopherson, R. (2003): Geosystems: An Introduction to physical geography. Prentice Hall.

Waugh, D. (2009): Geography - An Integrated approach. Nelson Thornes. 

 

6. Díjazás

A döntőben a legjobb tíz eredményt elért tanuló és felkészítő tanáraik oklevélben és tárgyjutalomban részesülnek.

Emellett még a  első három helyezett, illetve az első helyezett felkészítő tanára egyéves tagságot nyer a Földrajzi Társaságba, valamint az ezzel járó egyéves Földgömb előfizetést.

A döntőben részt vevő összes versenyző és felkészítő tanáraik további tárgyjutalmakban részesülnek.

Az első négy magyarországi helyezett képviselheti hazánkat az évente megrendezésre kerülő Nemzetközi Földrajzi Olimpián (iGeo).

A legjobb négy helyezett versenyző júniusban egy egyhetes felkészítő héten vehet részt Pécsett, amely során a szakmai programokon túl a szállás- és étkezési költségeket is a szervezők biztosítják.

A felkészítő hét pontos időpontjáról a verseny lezárultát követően egyeztetünk a négy diákkal és felkészítő tanáraikkal.

Az utazási költségek (utasbiztosítás, vízumügyintézés, repülőjegy) és a kinti szállás, étkezés költségei az Emberi Erőforrások Minisztériuma anyagi támogatásának köszönhetően ingyenesek. A minisztérium anyagi támogatásának esetleges megvonása esetén a szervezők nem tudják biztosítani a fentiekhez szükséges anyagi feltételeket, így ebben az esetben önköltséges az iGeo-n való részvétel.

A kiutazó diákokat két csapatvezető kíséri. Az egyik személy a verseny mindenkori igazgatója, aki egyben International Board Member az olimpiai bizottságban, a másik személy pedig a szervezőbizottság egyik tagja, akit felkészültsége és nyelvtudása a versenyigazgató döntése szerint erre alkalmassá tesz.

 

7. Az iGeo-ra való kiutazás feltételei

Az évente, júliusban-augusztusban megrendezésre kerülő Nemzetközi Földrajzi Olimpiára a HunGeoContest első négy helyezettje utazhat, amennyiben:

a. Magyarországi köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik.

b. Életkora  megfelel az iGeo szabályzatában meghatározott feltételeknek, és az olimpia évének június 30. napjáig nem tölti be 20. életévét

c. A Nemzetközi Földrajzi Olimpián (iGeo) versenyzőként egynél többször nem vett részt.

A verseny első négy helyezettjének neve az utolsó fordulóban, a döntő napján kerül kihirdetésre.

 

8. Kapcsolat

Honlap: www.hungeocontest.org

Facebook: https://www.facebook.com/hungeocontest/?fref=ts

 

A versennyel kapcsolatos további információ:

dr. Trócsányi András versenyigazgató, illetve a verseny mindenkori koordinátora

Honlap: www.hungeocontest.org

E-mail: hungeocontest@gmail.com  

 

A verseny rendezőjének neve, címe, elérhetősége:

Modern Geográfus Alapítvány

Dr. Jónás-Berki Mónika titkár

Levelezési cím: PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet,

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Email: moderngeografus@gmail.com

 

[A szabályzat aktuális verzióját, annak módosításaivale gyütt a HunGeoContest szervező bizottsága 2018. augusztus 14--én hagyta jóvá] 

printer separator

Támogatóink