Versenykiírás (2017/2018)

Versenykiírás (2017/2018)

Versenykiírás (2017/2018)

 

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézete (PTE TTK FI), a Magyar Földrajzi Társaság (MFT), a Földrajztanárok Egylete és a Modern Geográfus Alapítvány (MGA) a 2017/2018. tanévre meghirdeti az Angol nyelvű, földrajzi tanulmányi versenyt (Hungarian Geographical Contest). A rendezvény feletti szakmai felügyeletet a fenti szervezetek látják el, ők delegálnak tagokat a zsűribe is.

 

A verseny célja:

Ösztönözni a földrajz iránti érdeklődést, támogatni azon tanulókat, akik a társadalom- és/vagy természetföldrajz területén kiemelkedő ismeretekkel rendelkeznek, ezzel is hozzájárulva a földrajz presztízsének növeléséhez a középiskolások körében. A verseny további célkitűzése az International Geographic Union (továbbiakban IGU) által – 2012-től évente – megrendezésre kerülő nemzetközi földrajzi olimpián (iGeo) résztvevő magyar csapat tagjainak kiválasztása.

 

A verseny pedagógiai célja:

A verseny célja a Nemzeti Alaptantervvel (NAT) összhangban a környezeti nevelés és felelősségtudat erősítése, illetve ezzel összefüggésben a földrajz, mint tudomány és mint tantárgy népszerűsítése. Ezen túlmenően a tanulók földrajzi ismereteinek bővítése – a Nemzetközi Földrajzi Olimpia szellemében korszerű és gyakorlatias tudás átadása –, valamint a nemzetközi megmérettetés lehetősége, és a szakmai idegennyelv-ismeret fejlesztése.

 

A verseny résztvevői:

Mindazon (magyarországi) középfokú oktatási intézményben tanuló diákok (állampolgárságuktól függetlenül), akik a jelentkezéskor 16-19 évesek és 2018. június 30-áig nem töltik be a 19. életévüket. A 16. életévüket be nem töltő tanulók is részt vehetnek a versenyen, ugyanakkor a nemzetközi verseny szabályzatának korlátozása miatt győzelmük, illetve helyezésük esetén sem kerülhetnek be a kiutazó nemzeti válogatottba. Ugyancsak részt vehetnek nem magyarországi intézményekben tanuló diákok is, de ők a nemzetközi szabályok szerint szintén nem képviselhetik Magyarországot a világversenyen.

 

A verseny menete:

A verseny feladatainak nyelve az angol. A verseny első fordulója online módon zajlik, a második írásbeli, míg a döntő egy gyakorlati és szóbeli megmérettetés. A versennyel kapcsolatos kommunikáció magyarul történik.

 

1. forduló: Online forduló

Időpont: 2017. november 13. – december 4.

Helyszín: Otthoni forduló.

A verseny első fordulójában komplex, természet- és társadalomföldrajzhoz kapcsolódó kérdéseket tartalmazó online feladatlapot kell kitölteni. Elsődleges célja, hogy megismertesse a jelentkezőket a verseny néhány feladatával és gondolkodásmódjával. Az online fordulóban minden diák részt vehet, aki a versenyre regisztrált.

A feladatlap kitöltéséhez számítógép és internet-kapcsolat szükséges. A feladatlap kitöltése mintegy másfél-két órát vesz igénybe, a kitöltés a fent megadott időszak alatt bármikor megkezdhető, a mentés gombbal megszakítható és később újrakezdhető. A feladatlap véglegesítése/beküldése a forduló záró időpontja (2017. december 4. 22:00) előtt meg kell történjen, különben a feladatlap érvénytelen. A feladatlapot, illetve a hozzá kapcsolódó útmutatót a verseny honlapján tesszük közre.

A második fordulóba jutott tanulók legkésőbb 2017. december 20-ig elektronikus úton kapnak értesítést eredményükről.

 

2. forduló: Írásbeli forduló

Időpont: 2018. február 10. (szombat)

Helyszín: Pécs (PTE TTK FI), valamint megfelelő számú jelentkező esetén Budapest, Debrecen és Szombathely. A pontos helyszínekről a második fordulóba jutott versenyzőknek az online forduló lezárulását követően adunk tájékoztatást.

 

Ebben a fordulóban komplex, természet- és társadalomföldrajzhoz egyaránt kapcsolódó feladatlapot kell megoldani, amely az iGeo Written Response Test-jének struktúrájára és feladattípusaira épül, valamint a meglévő földrajzi ismeretek hatékony alkalmazását igényli. Az írásbeli megmérettetésen mindazon tanulók részt vehetnek, akik az első fordulót sikerrel teljesítették (legfeljebb 60 fő).

A felmerülő utazási, szállási és étkezési költségek a versenyzőket terhelik.

A döntőbe jutott tanulókat 2018. március 5-ig elektronikus úton értesítjük. Az eredményeket a verseny honlapján (hungecontest.org) is közzétesszük.

 

3. forduló: Döntő

Időpont: 2018. április 6-7. (péntek – szombat)

Helyszín: Pécs (PTE TTK FI)

A kétnapos döntőben a második (írásbeli) forduló legjobb tíz helyezettje vesz részt (pontegyenlőség esetén az online forduló eredménye dönt) A döntő feladatai jelentős részben az iGeo versenytematikáját követik. A döntő során a diákoknak gyakorlati (terepi) és szóbeli (prezentációkészítés, megadott témakör előadása) feladatokat kell megoldaniuk. A döntő résztvevőinek szállásáról és étkezéséről a verseny szervezői gondoskodnak, az utazási költségek ugyanakkor a résztvevőket terhelik.

A versenyeredmények közzététele: 2018. április 7-én, a döntő második napján, a helyszínen, valamint a verseny weboldalán kerülnek nyilvánosságra.

 

Nevezés

Határidő: 2017. november 30.

Nevezés módja: Nevezni kizárólag elektronikus úton a http://hungeocontest.org oldalon a jelentkezési lap kitöltésével lehet, mely a versenykiírás 1. sz. mellékletét képezi.

A versenyre történő elektronikus regisztrációnak meg kell előznie az online forduló feladatlapjának kitöltését, illetve beküldését.

Nevezési díj: A versenyen való részvétel ingyenes.

 

A verseny tartalma:

Az általános és középiskolákban feldolgozásra került tananyaghoz, illetve témákhoz, továbbá az aktuális, a földrajzhoz kapcsolódó események/összefüggések ismeretére alapulnak a kérdéskörök, mind a természet-, mind a társadalomföldrajz területéről.

A verseny tematikájában leginkább a komplex földrajzi ismeretek és képességek alkalmazására épít.

A versenyfeladatok 2017/2018-ban elsősorban az alábbi, kiemelt témakörökhöz kapcsolódnak, amelyek a nemzetközi megmérettetéshez is illeszkednek:

(http://www.geoolympiad.org/fass/geoolympiad/participation/iGeoGuidelinesForTests.pdf)

1. Éghajlat és klímaváltozás

2. Természeti veszélyforrások

3. Természeti erőforrások és hasznosításuk

4. Környezetvédelem és fenntartható fejlődés

5. Földhasználat, tájhasznosítás

6. Agrárföldrajz, élelmezési problémák

7. Népesség, népességváltozás

8. Gazdaságföldrajz, globalizáció

9. Területfejlesztés és területi egyenlőtlenségek

10. Urbanisztika, várostervezés, -rehabilitáció, -rekonstrukció

11. Turizmus

12. Kulturális földrajz/regionális identitás

A korábbi olimpiák feladatsorai elérhetőek az interneten a verseny honlapjáról indulva.

 

A verseny alapirodalma:

A forgalomban levő – nemzeti és angol nyelvű – középiskolai földrajzi tankönyvek, valamint a verseny honlapján megadott elektronikus hozzáférésű információs bázisok. Átfogó szakmai és nyelvi ismereteket ad közre: Hagett, P.: Geography. A Global Synthesis. 2001.

Tapasztalataink szerint hasznos segítséget jelentenek az alábbi tankönyvek is:

¨         AQA Geography A Level and AS Human Geography Student Book (Oxford University Press, 2016 ISBN: 978-0-19-836654-6)

¨         Geography for the IB Diploma Global Interactions. Cambridge, 2011, ISBN-13: 978-0521147323

¨         Geography for the IB Diploma Patterns and Change. Cambridge, 2010, ISBN-13: 978-0521147330

 

 

A verseny díjazása:

Az első négy magyarországi helyezett képviselheti hazánkat az iGeo 2018 augusztusában megrendezésre kerülő versenyén Quebec-ben, Kanadában, előtte intenzív felkészítő táborban vesznek részt Pécsett (a felkészítés és a kiutazás költségeit Magyarország Kormánya fedezi). A döntőben a legjobb tíz eredményt elért tanuló és felkészítő tanáraik értékes jutalmakban részesülnek.

 

A versennyel kapcsolatos további információ:

Dr. Pirisi Gábor

E-mail: hungeocontest@gmail.com

Honlap: www.hungeocontest.org

Facebook: https://www.facebook.com/hungeocontest

A versenyzőkkel történő kommunikáció elsődlegesen elektronikus úton, e-mailben, valamint a honlapon, illetve a verseny a Facebook-profilján keresztül történik.

 

Versenyrendező neve, címe, elérhetősége:

Dr. Trócsányi András, versenyigazgató

troand@gamma.ttk.pte.hu

Telefon: 0672/503-600/24487

 

Modern Geográfus Alapítvány

Dr. Jónás-Berki Mónika titkár

Levelezési cím: PTE TTK Földrajzi Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Email: moderngeografus@gmail.com

 

printer separator

Támogatóink